Veri koruma açıklaması

Veri koruma açıklaması

 

Aşağıdaki bilgiler, bundan sonra gamigo olarak adlandırılacak olan gamigo AG'a ait eğlence ürünleri için hizmet sağlayıcının veri işleme ve veri kullanma ilkelerini açıklamaktadır.

1. Kişisel veri

Bu kılavuzda kişisel veri olarak tanımlanan kullanıcı bilgileri gerçek kişiler ile ilgili veya bilginin belirli bir kişi ile ilişkilendirilmesini sağlayan tüm verileri kapsar. Bu, örneğin, ismi, doğum tarihini ve eposta adresini içerir. Buna ilave olarak toplanan ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen istatiksel veriler kişisel veri değildir.

2. Veri kullanımı

Kişisel veriler, gamigo'nun web siteleri ziyaret edildiğinde giriş hizmetleri vermek ve örneğin oyunlara daha güvenli bir erişim sağlamak için kaydedilir ve işlenir. Aşağıda açıklanan veriler isteğe bağlı, sözleşme ile kabul edilmiş olarak ve belirli sözleşme tipleri için veya münferiden kullanılan işlevler için yasal bir esasa göre toplanacaktır. Kişisel verilerin sağlanması için akdi veya yasal bir yükümlülük yoktur. Ancak öyle olması halinde gamigo'nun hizmetlerini kullanmak mümkün olmayacaktır. Veri gamigo'nun meşru çıkarlarının gözetilmesi için toplanıyor ve kullanılıyorsa bu meşru çıkarlar, ekonomik çıkarların gözetilmesinde veri korumaya bağlı olacaktır. Veri korumanın yasal dayanakları şunlardır: md. 6 paragraf 1 cümle 1 a harfi) (onay), b harfi) (sözleşmenin yerine getirilmesi), c harfi) (ticari ve vergi ile ilgili tutma gereklilikleri) ve f harfi) (meşru çıkarların yerine getirilmesi) GDPR.

2.1. Web sitelerinin kullanılması

gamigo web sitelerine erişildiğinde verileri otomatik olarak İnternet Protokol Adresi (IP Adresi), erişim tarihi ve saati, erişim durumu/HTTP statü kodu, tarayıcı tipi, versiyonu ve işletim sistemi ile kullanılan dili içeren internet tarayıcısı ile gamigo'ya iletilir. Bu bilgiler günlük dosyalarına kaydedilir ve web sitesinin dil ayalarını eşleştirmek veya ilişkili web sitesine iletmek, teknik problemleri anlamak, düzeltmek, korsan saldırılarını savuşturmak ve bunları önceden engellemek için gereklidir. Veriler tüm yasal hükümlere uygun olarak kaydedilir.

2.2. Oyun hizmetinin kullanılması

gamigo'nun oyun hizmetinin sağlanması ve hesap güvenliğinin temin edilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gereklidir. Bu veriye kayıt sırasında ve oyun hizmeti kullanıcıya özgü oyun hesapları sağlamak için kullanıldığında ihtiyaç duyulur.

2.2.1. Kayıt

gamigo'nun oyun hizmetini kullanmak için istenen oyun için kayıt yaptırmak gereklidir ama kayıt sırasında erişilen veri çeşidi oyundan oyuna değişebilir. Eposta adresine ilave olarak oyunlara erişmek için bir kullanıcı adı ve şifre de gereklidir ve muhtemelen ödeme ayrıntıları sunulan hizmetlerden kullanıcının faydalanmak istediğini yerine getirmek için kullanıcının gerçek ismi, yaşı, adresi veya telefon numarası gibi diğer bilgiler gereklidir. Veriler yalnızca hizmeti yerine getirmek için kullanılacaktır. Zorunlu olan bilgiler bu şekilde işaretlenmiştir.

2.2.2. Sosyal Oyunlar

Bazı oyun hizmetlerine Facebook gibi sosyal ağlar üzerinden erişilebilir. Bu belgede "Sosyal Oyunlar" olarak geçen bu üçüncü taraf oyun sağlayıcılar aracılığıyla gamigo'nun oyun hizmetleri kullanılırken kullanıcı, gamigo hesap sistemi ile sosyal medya hesabına bağlantı yoluyla oyun hizmeti için kayıt yaptırır. Üçüncü taraf sağlayıcı tarafından tedarik edilen ve müşteri tarafından onaylanan örneğin isim, profil resmi, yaş, cinsiyet, dil veya eposta adresi gibi veriler iletişim verileri olarak kullanılır. Üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından tedarik edilen bilgiler gibi ilave bilgileri söz konusu sosyal ağın karşılık gelen veri koruma koşullarında bulabilirsiniz.

2.2.3. Epostalar ve haber bülteni

Bir ürün için kaydolurken gamigo, müşteri tarafından kayıt sırasında verilen eposta adresini örneğin oyun güncellemeleri veya etkinlikleri gibi ürüne özgü bilgileri ve şifre değişiklikleri veya ödeme koşulları gibi hesap ve ödemeye özgü bilgileri göndermek için kullanır. Ayrıca, gamigo müşterilere hem kayıt sırasında hem özel hesaplarında abone olabilecekleri, kullanıcının verdiği eposta adresine gönderilen bir haber bülteni de sunmaktadır. Haber bülteni gamigo teklifleri hakkında ürüne özgü bilgiler içerir. Eğer müşteri onayını vermişse haber bülteni şirketler grubunun diğer ürünleri hakkında, bunların içerikleri, ürün etkinlikleri ve ürün güncellemeleri hakkında bilgileri ve partiler ve sektörel ticaret fuarları hakkında bilgileri de içerecektir. Onay verilmişse haber bülteni üçüncü taraf ürün yerleştirmeleri veya spesifik bir ürünün motiflerine sahip kupalar gibi hayranlara yönelik eşyalar hakkında bilgileri de içerebilir. Haber bültenine aboneliğe ücretsiz olarak haber bültenlerindeki abonelikten çıkma bağlantısı ile her zaman son vermek mümkündür. Epostalar ve haber bültenleri gamigo adına hizmet sağlayıcılar tarafından gönderilir. Epostalardaki ve haber bültenlerindeki resimler ve grafiklere gamigo sunucuları açıldığında erişilir. Buna ek olarak, eposta ve haber bültenleri takip pikselleri de içerir. Bu pikseller, gamigo tarafından görevlendirilen hizmet sağlayıcı eposta veya haber bültenini açtığında geri çağrılan bir dosya ile eşleşir. Gönderilen epostalar açıldığında bilgiler gamigo'ya da gönderilir; gamigo bunları gamigo hizmetlerinin teknoloji ve içeriğini optimize etmeye hizmet eden istatiksel amaçlarla değerlendirir. İletilen bilgiler örneğin kullanıcının anonim IP adresini, dili ve kullanılan donanımı içerir.

3. Gönüllü Verilen Bilgi

gamigo bazı hizmetlerinde müşterilere hesaplarını kişiselleştirme ve isim, hobi veya cinsiyet gibi ilave bilgiler sağlama seçeneği sunar. Müşteri tarafından sağlanan bilgiler müşteri tarafından doğrudan hesap alanında düzeltilebilir ve silinebilir veya dolaylı olarak gamigo destek departmanından destek mesajı ile düzeltilebilir veya kaldırılabilir.

4. Sahteciliği önleme

Tüm müşterilerin keyifli bir oyun deneyimi yaşamasını sağlamak için gamigo şart ve koşullara, oyun kurallarına uyumu temin etmek için çaba sarf etmektedir ve bu amaçla gerekli verileri işler. Bu nedenle müşterilere sağlanan oyun diğer şeylerin yanında müşteri-sunucu iletişimlerini bozacak onaysız değişikliği önlemek ve sahte programlar ve korsan yazılımlar gibi bilinen diğer teknik izinsiz değişiklik yöntemlerini algılamak ve önlemek için ilave program içerebilir. Bu teknik veri, ancak onaysız değişiklik ilgili program aracılığıyla tespit edildiğinde oyun sunucularına gönderilecektir. Programların topladığı veriler bahsedilen amaçların dışında kullanılmayacaktır. Program manipülasyonunu önlemek için ilave herhangi bir yazılımın kurulumu genellikle belirtilmemektedir. Yazılımın oyun müşterisinden kaldırılması ancak birkaç durumda mümkündür ve oyun müşterisinin çökmesine yol açmaya müsaittir. Müşteriler yazılım başlatılırken yapılan bu nitelikteki işlemler hakkında bilgilendirilecektir.

Kullanım şartları ve oyun kurallarının ihlal edilmesi halinde gamigo kişisel verileri değerlendirme ve bu verileri hizmetlere erişimi engellemek ve aynı zamanda bunları cezalandırılabilir ihlaller halinde yasal bir perspektiften değerlendirmek hakkını saklı tutar.

5. Onay

Kişisel verinin spesifik bir amaç için kullanılması bakımından müşterinin onayı gerekli olduğunda bu, ispatlama amaçlarıyla verildiği tarih ve süre ile birlikte kaydedilecektir. Verilen onay ücretsiz olarak her zaman buradan ya da buradan iptal edilebilir. 16 yaş altındaki müşteriler için ebeveyn veya yasal vasilerinin onayı şarttır.

6. Verilerin üçüncü taraflara iletilmesi

gamigo verileri üçüncü taraflara ancak bunu yapmak için yasal bir yükümlülük veya yetkilendirme varsa veya veri konusu kişinin sayfalarını iletmek için açık anlaşma varsa iletecektir.

7. Verilerin Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dışında (üçüncü ülkeler) İletilmesi

Üçüncü ülkelerdeki hizmet sağlayıcılar da gamigo'nun hizmetlerini sağlamak için erişilecektir, ancak veriler üçüncü ülkelerde, örneğin Avrupalı olmayan bir hizmet sağlayıcının AB ABD Gizlilik Kalkanına göre kendi kendine sertifikasyonu veya alıcının Avrupa Birliğinin AB standart sözleşme maddelerini kabul etmesi yoluyla uygun bir veri koruma seviyesi sunan alıcılara iletilecektir. Bundan başka, veriler üçüncü ülkelere iletilirken müşterinin onayı dahil edilebilir. Avrupa Birliği dışındaki hizmet sağlayıcılar, Avrupa Ekonomik Alanı hakkında genel bilgiler ve uygun bir veri koruma seviyesini temin etmek için kabul edilen yönetmeliklerin bir sureti, sağlanan iletişim ayrıntıları için "İletişim ve Haklar" bölümü (12.) aracılığıyla sorgulanabilir.

8. Verileri depolama süresi

gamigo kişisel verileri yalnız teknik, hukuki veya akdi olarak gerekli olan veya önerilen süre için hukuken veya sözleşme ile izin verilen veya kararlaştırılan amaçlar için saklayacaktır. Verinin depolanması için geçerli amaç veya yükümlülük ortadan kalktığında müşteri verisi silinir veya anonim hale getirilir.

9. Çerezler

Kural olarak, gamigo'nun web siteleri ziyaret edildiğinde giriş hizmetleri ve oyunlara daha güvenli erişim sağlamak için kullanıcının son cihazına kullanıcının web sitelerini tekrar ziyaret ettiğinde tanınmasını ve gösterilen içeriğin optimize edilmesini sağlayan çerez adı verilen küçük metin dosyaları depolanır. Çerezler kullanıcı dostu bir web sitesi sağlamak ve web sitesinin oyun hizmetlerimize girebilmenizi garanti edecek şekilde tam olarak işlemesini temin etmek gibi teknik sebeplerle kullanılır. Çerezler aynı zamanda tercih edilen ayarlar (ör. kullanıcı adı ve şifre) sağlamak ve web sitesini etkili ve etkin bir şekilde sağlamak gibi işlevsel amaçlar için de kullanılırlar ama bu durumda çerezlerin kullanımı tamamen gerekli değildir, bizim kullanıcı dostu olma niteliğimizi geliştirir. Ayrıca çerezler kullanıcının davranışının istatiksel olarak değerlendirilmesini sağlayan ve böylece sunulan web sitelerinin optimize edilmesine rehberlik eden analitik amaçlar için kullanılır. Çerezler müşterilere gamigo'nun web sitelerinde ve web tarayıcısının "yeniden hedefleme" adı verilen faaliyetine göre üçüncü taraf web sitelerinde kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için ticari amaçlarla da kullanılır. Web sitesi veya internet tarayıcısı aracılığıyla son kullanıcının çerezlerin kullanılmasına onayı alınır ama ayarlar her zaman değiştirilebilir. Çerezler gerekli oldukları süreden daha fazla saklanmaz. İnternet tarayıcısı ayarlarından etkisiz hale getirilebilirler. Kaydedilmiş olan çerezler internet tarayıcısının ayarlarından silinebilir ama çerezler olmadan web sitesinin tam işlevselliği garanti edilemez.

10. Google Inc. aracılığıyla Analiz hizmeti

gamigo, bundan sonra Google olarak anılacak olan Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'den web sitesinin kullanımını analiz etmek için farklı web analiz hizmetleri çeşitleri kullanmaktadır.

10.1. Google Universal Analytics

Google Universal Analytics yaygın olarak kullanılan bir Google web analizi hizmetidir. Google Universal Analytics tarafından sağlanan yöntemler çerezler vasıtasıyla web sitesi kullanımının çapraz cihaz analizine olanak sağlar. Bu şekilde web sitesi kullanımı hakkında ortaya konan bilgiler kural olarak Google'ın Birleşik Devletler'de bulunan sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Google toplanan bilgileri gamigo adına web sitesi kullanımını analiz etmek, raporlar oluşturmak ve piyasa araştırması ve web sitesi optimizasyonu amaçlarına yönelik hizmetler sunmak için kullanır. Google'a gönderilen IP adresi diğer Google verileri ile birleştirilmez ve yalnızca gamigo'nun istatiksel değerlendirmeleri için kullanılır. Google'ın verileri işlemesi internet tarayıcısına eklenecek bir uygulama ile engellenemez. Mobil bir son cihaz kullanılması halinde aşağıdaki bağlantı üzerinde Google Analytics'i etkisiz hale getirmek için bir seçenek bulunmaktadır. Bunun son müşterinin cihazına yerleştirdiği çıkma çerezi, ilişkili cihazda veri toplanmasını çerezler internet tarayıcısında yeniden kullanılır hale getirilmedikçe engeller. Ancak bu verilerin Google tarafından toplanmasına engel olmaz. Google Universal Analytics hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma bilgilerinde bulabilirsiniz.

10.2. Google "yeniden hedefleme ve benzer hedef grup işlevi"

Gamigo Google'ın bir web sitesi ziyaretçisi bir başka Google Display Network web sitesini ziyaret eder etmez ziyaretçiye kişiselleştirilmiş ve ilgilere dayanan reklamlar ile hitap edilmesine olanak sağlayan bir işlev olan yeniden hedefleme işlevini kullanmaktadır. Bu amaçla Google çerezleri, çevrim içi ilgiye dayanan reklamın ayarları için temel olarak alınan web sitesi kullanımı analizini gerçekleştirmede kullanılır. Bu işlemi gerçekleştirmek için Google müşterinin son cihazına web sitelerine ziyaretler ve söz konusu web sitelerinin kullanımı için anonimleştirilmiş verilerin toplanabildiği, bir kod numarasına sahip küçük bir dosya depolar. Ziyaretçiler Google web ve uygulama işlemlerini Google hesapları ile bağlantılı hale getirmeyi kabul ettiklerinde ve Google hesaplarından bilgi teşhir edilen bildirimler için kullanıldığında Google bu kayıtlı kullanıcılardan bilgileri Google Analytics verileri ile birlikte kullanacak ve çapraz cihaz yeniden hedefleme işlemi için hedef grupları oluşturacak ve tanımlayacaktır. Bu şekilde web sitesi ziyaretçileri de kendi cihazlarında kişiselleştirilmiş, ilgiye dayanan reklamlar ile hedeflenmiş olur. Google Display ağında bir başka web sitesine daha sonra erişilirse kullanıcı tarafından daha önce ziyaret edilen ürünler ve bilgiler dikkate alarak benzer nitelikte reklamlar teşhir edilecektir. Müşteri Google'ın yeniden hedefleme işlevini istemiyorsa bu prensip olarak http://www.google.com/settings/ads altında ilgili ayarlardan etkisiz hale getirilebilir. Google'ın çerez kullanımı ayrıca Google çerezlerinin yönetilmesi ile ilgili aşağıdaki bağlantılardan kalıcı olarak etkisiz hale getirilebilir.

http://www.google.com/policies/technologies/managing/

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Google Yeniden Hedefleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma bilgilerinde bulabilirsiniz.

10.3. Reklamların gösterilmesi için ilave Google Analytics işlevleri

Aşağıdaki Google Analytics işlevleri gamigo'nun web sitelerinde reklam göstermek için kullanılmaktadır:

•             Google Display Network üzerinde Report Editor

•             Double Click Campaign Manager ile bütünleşme,

•             Coğrafi özelliklere ve ilgilere bağlı hizmetler için Google Analytics Reports.

Bahsedilen rapor işlevleri Google tarafından toplanan ilgiye dayanan reklamlar bağlamındaki veriler ile Google Universal Analytics bünyesindeki üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan yaş, cinsiyet ve ilgiler gibi ziyaretçi verilerini değerlendirmek ve kullanmak içindir. Son müşterinin reklam teşhiri için Google Analytics'i etkisiz hale getirmesi ve Google Display ağındaki bildirimleri değiştirmesi https://www.google.de/settings/ads'de bulunan ayarları kullanarak her zaman mümkündür.

Reklamları teşhiri için Google Analytics işlevleri hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma bilgileri altında bulabilirsiniz.

11. Sosyal ağ eklentileri

Facebook, twitter veya google+ gibi sosyal ağ eklentileri, yani "sosyal eklentiler" gamigo web sitelerinde kullanılmaktadır. Bu sosyal eklentiler etkin hale getirildikten sonra müşterinin web sitelerimizin içeriğini doğrudan sosyal ağlarda paylaşmaları mümkün hale gelir. Kişisel veriler, sırf gamigo'nun web sitelerine yerleştirilmelerinin sonucunda sosyal eklentilerin kullanılması ile işlenmez. Verilerin Birleşik Devletler'e müşterinin bilgisi olmadan aktarılmasını engellemek için gamigo Shariff solution adlı çözümü kullanmaktadır. Bunun anlamı web siteleri ziyaret edildiğinde sosyal eklentiler müşteri tarafından aktif olarak tıklanmadıkça sosyal eklentilerin sağlayıcısına hiçbir kişisel verinin aktarılmayacağı ve kaydedilmeyeceğidir.

gamigo'nun web sitelerinden birisine erişildiğinde internet tarayıcısı ile ilişkili sosyal ağ sunucuları arasında sanki ilişkili sosyal eklenti tıklanmış gibi doğrudan bağlantı tesis edilebilir. Bu, sosyal ağın eklentisinin içeriklerinin doğrudan müşterinin internet tarayıcısına iletilmesi ve bu yolla ilgili web sitesine entegre edilmesi ile sonuçlanacaktır. Müşteri söz konusu sosyal ağa kayıtlı ise sosyal ağ ziyareti müşterinin ilişkili hesabı ile ilişkilendirebilecektir. Müşteri hesabının ilişkilendirilmesini istemiyorsa müşteri sosyal ağ hesabından çıkmalı ve gamigo'nun web sitelerini ziyaret etmeden önce ilgili çerezleri silmelidir. Müşterinin tıklanan sosyal eklentileri olan sosyal ağda bir hesabı yoksa söz konusu sosyal ağ buna rağmen IP adresini işleyebilir. Söz konusu sosyal ağın kendi eklentilerinin yardımı ile topladığı verilerin kapsamı hakkında gamigo'nun hiçbir etkisi yoktur ve yalnızca mevcut bilgisine göre bilgi sağlamaktadır. Veri korumanın kapsamı ve amacı ve verinin sosyal ağlar tarafından nasıl işlendiği ve kullanıldığı, mahremiyetin korunması için haklar ve olası ayarlar hakkında bilgiler ilişkili sosyal ağın veri koruma bilgilerinde bulunabilir.

12. İletişim ve haklar

Aşağıdaki taraf kişisel verilerin işlenmesinden sorumludur:

gamigo AG

Behringstraße 16 b

22765 Hamburg

Datenschutz@gamigo.com

Telefon: +49 (0)40 411 885 0

Faks: +49 (0)40 411 885 255

Verilerinin işlenmesine itiraz etmek isteyen müşteriler bu itirazı yukarıdaki iletişim bilgilerine eposta veya posta ile gönderebilir. Bu, bilgi ile ilgili hakların kullanılması, verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya verilerin işlenmesinin sınırlanması ile kişisel verilerin aktarılması hakkı için de geçerlidir. Kişisel verilerin işlenmesi için onay verilmişse bu, her zaman geri çekilebilir ve gelecekte uygulanabilir. Böyle bir itiraz alınmadan önce verilerin işlenmesi için verilen onayların hukuka uygunlukları etkilenmeden devam eder.

Müşterilerin veri koruma makamına şikayette bulunma hakları da vardır. Yetkili veri koruma makamları müşterinin ikamet yerindekiler ve aşağıdaki adresteki gamigo'dan sorumlu olanlardır:

 

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Herr Thomas Fuchs

Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. OG

20459 Hamburg

Germany


Telefon: 040/428 54-40 40

Faks: 040/428 54-40 00

Eposta: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Ana sayfa: https://www.datenschutz-hamburg.de

13. Veri koruma

gamigo veri korumayı garanti etmek ve kişisel verilerinizi verilerin aktarılması halinde veya üçüncü taraflarca öğrenilmeleri halinde risklerden korumak için güncel tedbirler uygulamaktadır. İlgili emniyet hükümlerinin çağın gereklerine uygun olup olmadığını da sürekli denetlemektedir.

14. Veri koruma açıklaması ve uygulama kapsamının durumu

Bu veri koruma gamigo.com altında sunulan çevrim içi teklif için geçerlidir. Veri koruma uygulamasına buradan PDF belge olarak erişilebilir.

Ağustos 2022 itibarıyla