GTŞ

gamigo group kullanım şartları

1 Uygulama alanı

1.1 Bu şartlar, gamigo AG  tarafından sağlanan tüm oyunlar için geçerlidir. 

1.2 Kullanıcının sözleşme tarafı, kullanıcının kullandığı oyunu sağlayan şirkettir (“sağlayıcı”). Sağlayıcı sözleşme akdedildiği anda adı geçen ve söz konusu oyunun web sitesindeki yasal bildirimde de adı geçen şirkettir.

1.3 Sağlayıcı, kullanıcının herhangi bir şart ve koşulunun geçerli olduğunu kabul etmemektedir. Dolayısıyla, kullanıcıya ait şart ve koşullar ancak sağlayıcı tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmişse bu sözleşmenin bir parçasını oluşturacaktır.

1.4 Söz konusu oyunlar için ilave şart ve koşullar, oyun kuralları, katılım ön koşulları ve iletişim kuralları (birlikte:"oyun kuralları") sağlayıcının web sitelerinde veya oyunlarda gerekli yerlerde yayınlanmıştır. Söz konusu oyuna katılarak kullanıcı bu oyun kurallarını da hukuken bağlayıcı bir şekilde kabul etmektedir. Bu kullanım şartları ve oyun kuralları arasında çelişkiler olması halinde oyun kuralları açıkça kullanım şartlarına göre önceliği öngörmedikçe kullanım şartları oyun kurallarından önce gelir.

1.5 Sağlayıcı bu oyunlar içinde yarışmalar, turnuvalar, çekilişler ve diğer özel promosyonlar düzenleyebilir. Bunlar gerektiğinde kullanıcının başvuracağı ayrı hükümlere tabi olabilir.

1.6 Sağlayıcı üçüncü tarafların sağladığı hizmetlerden faydalanabilir ("üçüncü taraf hizmetleri"), örneğin oyunlar için uygulama mağazaları ve sosyal ağlar gibi. Üçüncü taraf hizmetleri üçüncü taraf sağlayıcıların şart ve koşullarına tabi olabilir. Üçüncü taraf hizmetleri için kullanıcının sözleşme tarafı, söz konusu üçüncü taraf sağlayıcıdır.

2 Oyunların tanımı

2.1 "Oyunlar", bu kullanım şartlarının amaçları bakımından gamigo grubu şirketlerinin sunduğu çevrim içi oyunlar, browser oyunları, mobil oyunlar, sosyal medya oyunları ve oyunların son cihazlar için diğer teklifleri (ör., PC'ler, akıllı telefonlar, tabletler, yayın veya set üstü box'lar gibi bağlı cihazlar ve akıllı TV'ler) ve/veya çevrim içi platformların (örneğin sosyal ağlar) tamamıdır.

2.2 Yukarıda tanımlanan "Oyunlar" gerektiğinde dijital eşyaların satın alınmasında kullanılabilen dijital para satın almak, indirilebilir içerik, ilave paketler, ilave işlevler, sunucu değişiklikleri, oyun içi isim değişiklikleri veya diğer ilave işlevlerin (birlikte: "premium özellikler") satın alınmasını, abonelik satın alınması, gerçek para karşılığında sanal eşyalar satın alınması gibi ilave hizmetleri ve özellikle diğer oyuncular ile iletişim gibi diğer hizmetleri (ör. forumlar, sohbet, kullanıcı profil sayfası derecelendirmeleri vb.) içerir.

3 Hizmetin kapsamı

3.1 Sağlayıcı kullanıcıya mevcut teknik ve işletim seçenekleri bağlamında, bu şart ve koşullara göre oyunların geçerli sürümünü kullanma kabiliyetini ücretli veya ücretsiz olarak sunar.

3.2 Sağlayıcı yıl boyunca ortalama olarak sürenin %95'inde her bir oyuna erişilebileceğini garanti etmektedir. Bu, söz konusu oyunların sunucularının teknik problemleri veya sağlayıcının suçlanamayacağı diğer problemler (ör. mücbir sebep, üçüncü taraf sorumluluğu vb.) nedeniyle erişilemediği süreleri içermemektedir. Ayrıca, rutin bakım sürelerini de içermemektedir. Sağlayıcı ağın işletilebilirliğini temin etmek, ağın bütünlüğünü desteklemek ve özellikle ağda, yazılımda veya kaydedilen verilerde ciddi aksaklıklar olmasını engellemek için gerekli ise oyunlara erişimi sınırlayabilir; bu süreler de kullanılabilirlik hesaplanırken hesaba katılmayacaktır. Sağlayıcının kasten veya ağır ihmal halinde sunucunun kullanılamamasından sorumluluğu etkilenmeden devam edecektir. Hukuki veya lisansla ilgili nedenlerden ötürü diğer ülkelerde sağlayıcının oyunlarını kullanmak mümkün olmayabilir.

3.3 Son cihazların, sistem konfigürasyonlarının, ağ operatörlerinin ve işletim sistemlerinin çeşitliliği nedeniyle tüm oyunların tüm konfigürasyonlarda çalışabileceğini doğrulamak ve güvence altına almak mümkün değildir. Sağlayıcı kullanıcıya söz konusu oyun için tartışma forumlarının ve sıkça sorulan sorular sayfalarının (SSS'lar) yanında sağlayıcı tarafından yayınlanmış sistem gereklilikleri ve uygunluk bilgilerine bakmasını önermektedir. Yeni sürümlerin söz konusu oyun için sistem gereklilikleri ve uyumluluk gereklilikleri üzerinde etkisi olabilir.

3.4 Kullanıcının devam ettirilen veya sağlanan oyun için belirli bir statü veya hizmet çeşidi (ör. oyunda ilerleme, yüksek skorlar, kazanımlar) talep etme hakkı olmayacaktır. Kullanıcının oyunun teknik olarak oynanabilirliği üzerinde etkisi olan herhangi bir kusur ile ilgili talep hakkı etkilenmeden kalacaktır. Oyunların sürekli olarak yeniden geliştiriliyor olması nedeniyle sağlayıcı yeni sanal para birimleri ve premium özellikler teklif etme ve/veya bunları teklif etmeyi durdurma, bunları değiştirme veya bunları ücretsiz temel sürümde sunma hakkını saklı tutmaktadır.

4 Uygun kullanıcılar

4.1 Sağlayıcı tarafından teklif edilen oyunlar yalnız tüketicileri hedeflemektedir. Oyunların ticari amaçlarla kullanılmasına izin verilmemektedir. Oyunlara katılım yalnız eğlenme amacıyladır.

4.2 Yalnız yetişkinler veya yasal vasileri oyunları kullanmasına muvafakat eden kişiler uygundur. Hesapları veya oyun kayıtları sağlayıcı tarafından bloke edilen herhangi bir kişi oynamaya uygun değildir. Bir kullanıcının yaşı küçük ise yasal vasisinin muvafakat ettiğini teyit etmelidir. Sağlayıcı kullanıcının yetişkin olduğuna dair yazılı delil veya yasal vasinin muvafakat beyanını her zaman isteme hakkına sahiptir ama bununla yükümlü değildir. Küçük yaştaki kullanıcı yetişkin olduktan sonra hesabını kullandığında yetişkin olmasından önce hesabı ile bağlantılı akdedilmiş tüm sözleşmeler kabul edilmiş sayılacaktır.

5 Kayıt yaptırma / sözleşme akdetme

5.1 Bir oyuna katılmak için ilgili sağlayıcıya kayıt yaptırmak ve hesabı aktif hale getirmek gereklidir. Kullanıcı ile bir hesabın kullanılması hakkında bir başka şekilde sözleşme yapılmadıkça kullanıcı doldurulmuş bir kayıt formunu ("kullanıcının başvurusu") gönderdiğinde hesabın kullanılması hakkında sözleşmenin yapılması için bir teklif gönderir. Sağlayıcı kullanıcının başvurusunun alındığını kullanıcı tarafından sağlanan epostaya yanıt vererek teyit edecektir. Teyit etmek kendi başına kullanıcının başvurusunun kabulü sayılmaz. Sağlayıcı kullanıcının başvurusunu 5 gün içinde eposta ile açıkça bildirerek veya hesabı aktif hale getirerek onaylayabilir. Kabul, kullanıcı ve sağlayıcı arasındaki sözleşmenin yürürlüğe girmesi anlamına gelir.

Kayıt, ya söz konusu oyunun web sitesindeki veya sağlayıcıya ait bir başka web sitesindeki kayıt formu doldurularak, oyunun içinde, Facebook, Connect gibi bir sosyal ağ sitesindeki kayıt fonksiyonu yoluyla veya ilişkili kayıt fonksiyonuna sahip bir başka web sitesi veya açılış sayfası vasıtasıyla gerçekleşebilir. Sağlayıcı hesabın aktivasyonunu kullanıcıya eposta ile gönderilen bir teyit bağlantısının teyit edilmesine bağlı kılma hakkını saklı tutar.

Bir kullanıcının oluşturabileceği hesap sayısı beş ile sınırlıdır. Her bir hesap için farklı bir eposta adresi kullanılmalıdır.

5.2 Hesap başarılı bir şekilde kaydedilip aktif hale getirildiğinde kullanıcı bir veya birden çok oyuna katılmak için giriş yapabilir (bu kullanım şartlarında “oyun kaydı" olarak geçmektedir) ve müsait olmasına bağlı olarak oyunun parçası olan ilave hizmetleri (ör. ilişkili forumu kullanmak) kullanabilir.

5.3 Sosyal oyunlarda kayıt, hesap ile üyenin söz konusu sosyal ağ üzerindeki hesabı arasında bağlantı oluşturularak gerçekleştirilir. Hesabın bağlanması ile oyuncunun kişisel verileri söz konusu sosyal ağ tarafından sağlayıcıya sunulacaktır, ör. eposta adresi biçiminde. Veri toplama ve veri kullanımı hakkında ilave bilgiler söz konusu oyun ve sosyal ağın veri koruma notlarında bulunabilir.

5.4 Oyuna kayıt yaptırmakla söz konusu oyun için oyun kuralları ilgili sağlayıcı ve kullanıcı arasında bağlayıcı hale gelir. Sağlayıcı, oyun kurallarını oyunun devam eden gelişimi bağlamında değiştirme hakkına sahiptir. Sağlayıcı bunu yaparken kullanıcının meşru çıkarlarını uygun bir şekilde dikkate alacaktır. Değişiklik müşterilere bildirildikten sonra gerçekleştirilecektir.

5.5 Sağlayıcı sözleşmenin metninin ayrı bir şekilde muhafazası için önlem almamaktadır. Kullanım şartları sağlayıcının ve ayrı ayrı oyunların web sitelerinde, depolanabilir ve yazdırılabilir biçimde her zaman görüntülenebilir. Kullanıcı, sağlayıcıdan talep ederek kullanım şartlarını eposta ile de alabilir.

5.6 Kullanıcı bir hesap oluşturma, oyunlara katılma veya sanal parayı veya dahil olan premium özellikleri kullanmak için bir sözleşme akdedildiğini iddia etmeyecektir.

6 Sanal para / premium özelliklerin edinilmesi

6.1 Prensip olarak, kullanıcı oyunları ücretsiz (bu kullanım şartlarında "Free 2 Play" olarak geçmektedir) oynayabilir. Buna ek olarak kullanıcı oyunlarla ilişkili sanal para ve premium para satın alabilir. Bir hizmet ücretli ise kullanıcı bedel, ödeme koşulları ve diğer ilgili ayrıntılar hakkında hizmeti kullanmadan önce bilgilendirilecektir. Sanal para veya premium özellikler bir uygulama mağazası, sosyal ağ veya üçüncü taraf hizmetleri aracılığıyla satın alındığında ilişkili hükümler geçerli olacaktır.

6.2 Oyunlarda kullanılabilecek premium özellikler spesifik şartlara tabi olabilir ve süresi bitebilir. Söz konusu süreler alım yapılırken açıkça belirtilecektir.

6.3 Kullanıcı sipariş sitesinde tip ve miktarı seçerek ve oyunda veya sağlayıcının sanal parayı sunduğu yerde sipariş düğmesine tıklayarak sanal para veya premium özellikleri satın almak için bir teklif gönderir. Satın alma sözleşmesi sağlayıcının siparişi gerçekleştirmesi ve hesaba ilişkili sanal para veya premium özellik için kredi sağlamasının sonucunda yürürlüğe girecektir. Bu, ilave bir akdi ilişki ile sonuçlanır. Bu akdi ilişkiye sağlayıcının kullanıcıya ilişkili premium özellikler kullanılmadan önce bildirdiği ilave koşulların yanı sıra bu kullanım şartları da uygulanacaktır.

6.4 Kullanıcı oyuna özgü olmayan sanal para aldığında bunun süresi, kullanıcı ve sağlayıcı arasındaki kullanma sözleşmesi mevcut olduğu sürece prensip olarak sona ermeyecektir. Kullanıcının 3.2. bölüme göre borçlu olunan kullanılabilirlik bağlamında, satın alınan herhangi bir aboneliğe geçici olarak erişmesinin mümkün olmaması halinde bu nitelikteki aksama süreleri aboneliğin sabit süresinde değişikliğe neden olmayacaktır.

7 İPTAL POLİTİKASI

Kullanıcı normal olarak Avrupa Birliği'nde ikamet ediyorsa aşağıdaki iptal politikasına göre iptal etme hakkına yasal olarak sahiptir:

7.1 İptal politikası

İptal hakkı

Bu sözleşmeyi herhangi bir neden göstermeden on dört gün içinde iptal etme hakkınız var.

İptal süresi sözleşmenin akdedildiği günden itibaren on dört gündür.

İptal hakkınızı kullanmak için söz konusu oyunun sağlayıcısını (iletişim bilgileri: imprint) bu sözleşmeyi iptal etme kararınız hakkında açık bir beyan göndererek (ör. posta ile gönderilen mektup, faks veya eposta) bilgilendirmelisiniz. Şart olmasa da ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz

İptalin süresinde olmasını sağlamak için iptal süresi bitmeden iptal hakkınızı kullanacağınıza dair bildirimi göndermelisiniz.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeyi iptal ederseniz sizden aldığımız tüm paraları teslim masrafları dahil (sizin en ekonomik standart teslim seçeneğinden başka bir teslim yöntemi seçmeniz sonucu doğan ilave bedel hariç) sözleşmenin iptali bildiriminizi aldığımız günden en geç on dört gün sonra olmak üzere size derhal iade edeceğiz. Para iadesi için sizin ile aksine herhangi bir şey açıkça kararlaştırılmadıkça orijinal ödemeyi yaparken kullandığımız ödeme yöntemini kullanacağız. Para iadesi için hiçbir koşulda ücrete tabi tutulmayacaksınız.

7.2 İptal hakkının erken bitmesi

Bir veri ortamında fiziksel olarak bulunmayan dijital içeriğin teslimi için sözleşme halinde iptal süresinin bitiminden önce bizim sözleşmeyi gerçekleştirmemizi açıkça kabul etmişseniz ve sözleşme başladığında iptal hakkınızı kaybedeceğinizi bilinçli bir şekilde kabul etmişseniz iptal hakkınız erken bitecektir.

7.3 İptal formu

İptal formuna buradan erişebilirsiniz.

8 Yasak faaliyetler

8.1 Oyunlar yalnız ticari olmayan amaçlar içindir. Ticari amaçlar için veya ticari amaçlar ile bağlantılı herhangi bir kullanım (ör. üçüncü taraf oyunların reklamını yapmak) sağlayıcı ile önceden bu kullanım hakkında açıkça yazılı olarak anlaşmaya varılmış olmadıkça yasaktır.

8.2 Buna ek olarak yürürlükteki kanunu ihlal eden, üçüncü taraf haklarına tecavüz eden veya çocuk koruma ilkelerini ihlal eden oyunlar ile bağlantılı herhangi bir faaliyet de yasaktır. Aşağıdaki eylemler özellikle yasaktır:

• çocukları koruma kanunlarını, veri koruma kanunlarını ve/veya bir başka kanunu ihlal eden pornografik ve/veya sahte içerik, oyun, hizmet ve/veya ürünler yapılandırmak, yaymak, teklif etmek veya talep etmek;

• diğer kullanıcıları veya üçüncü tarafları rencide edecek veya itibarsızlaştıracak içerik kullanmak;

• yasal olarak korunan veya üçüncü taraf haklarına (ör. mülkiyet hakları) konu olan içerik, oyun, hizmet ve/veya ürünleri bunu yapmaya açıkça yetkili olmadan kullanmak, sağlamak ve yaymak.

8.3 Ayrıca aşağıdaki faaliyetler oyunları kullanırken ve diğer kullanıcılar ile iletişimde (ör. kişisel mesaj gönderme sonucunda) herhangi bir hukuki ihlalden bağımsız olarak yasaktır:

• virüsler, truva atları ve diğer zararlı dosyaları yaymak;

• junk veya spam mesajlar veya mektup zincirleri göndermek;

• saldırgan, açık saçık, cinsel, yakışıksız veya karalayıcı içerik veya iletişimler veya ırkçılığı, aşırılığı, nefreti, fiziksel şiddeti veya yasadışı eylemleri teşvik eden veya destekleyen içerik ve iletişimleri yaymak (açıkça veya zımnen);

• diğer katılımcıları taciz etmek, ör. diğer katılımcıların tepkisi olmadan veya tepkilerine rağmen tekrar eden kişisel irtibat yoluyla veya söz konusu tacizi teşvik etmek veya desteklemek;

• diğer katılımcılardan ticari veya yasa dışı amaçlarla şifreleri veya kişisel verileri vermelerini talep etmek;

• eser sahibi tarafından açıkça izin verilmedikçe veya söz konusu oyunun bir işlevi olarak açıkça sunulmuş olmadıkça oyunlarda bulunan içeriği yaymak ve/veya alenen çoğaltmak.

8.4 Oyunların sorunsuz çalışmasını olumsuz olarak etkileyen herhangi bir eylem de yasaktır, özellikle sağlayıcının sistemlerini aşırı yüklemek gibi. Özellikle aşağıdaki eylemler yasaktır:

• puanlamayı veya oyunun seyrine müdahale eden araçlar kullanmak veya bunların reklamını kullanmak ("bot'lar", "hack'ler" veya "hileler" gibi),

• oyunları ve sağlayıcı tarafından sunulan içeriği tamamen veya kısmen bloke etmek, çiğnemek, yönlendirmek veya modifiye etmek,

• programlama hatalarını kişisel çıkar için kasten istismar etmek ("exploit'ler").

8.5 Kullanıcı oyunların yasa dışı veya uygunsuz bir şekilde kullanıldığını, sözleşmenin şartlarına aykırı kullanıldıklarını ve herhangi bir şekilde kötüye kullanıldığını öğrenirse sağlayıcıyı her zaman bilgilendirebilir. Sağlayıcı olayı araştıracak ve gerekli ise uygun tedbirleri alacaktır. Yasa dışı veya cezalandırılabilir eylemlerden şüphe edilmesi halinde sağlayıcı kullanıcının faaliyetlerini gözden geçirme ve uygun hukuki adımları atma hakkına ve gerekli ise yükümlülüğüne sahip olacaktır. Bu, konunun Kraliyet Kovuşturma Servisine havale edilmesini içerebilir.

9 Kullanıcı ücretleri

9.1 Ödeme için sağlayıcı farklı ödeme seçenekleri sunar (ör. önden ödeme, PayPal, kredi kartları ile ödeme), fakat kullanıcının her zaman aynı yöntemin sunulmasını talep etme hakkı yoktur. Ödeme bir ödeme hizmeti sağlayıcısı (ör. PayPal) ile yapılırsa ödemeye yalnız kullanım şartları ve ilgili sağlayıcının şart ve koşulları uygulanacaktır.

9.2 Abonelik hizmetleri (ör. üyelikler) kararlaştırılan sabit süre boyunca verilecektir. Buna göre kullanıcı aboneliği iptal edene kadar sabit süre orijinal sabit süre kadar uzatılacaktır. Kullanıcı ödeme yükümlülüklerine uymazsa oyunlara erişimi Free 2 Play işlevleri ile sınırlanacaktır. Bu durumda sağlayıcı açısından kullanıcı aleyhinde doğmuş olan haklar, abonelik sözleşmesi ödemesinden etkilenmeden devam edecek ve süreleri geçmeyecektir.

9.3 Kullanıcının yalnız sağlayıcıdan ihtilafsız veya hukuken ispatlanmış karşı talepleri mahsup hakkı olacaktır. Kullanıcı ancak karşı talebi ayni akdi ilişki ile ilgili ise tutma hakkını kullanabilir.

9.4 Gösterilen tüm ödemeler geçerli yasal KDV'yi içermektedir.

9.5 Sağlayıcı aşağıdakilere göre sözleşme ile kararlaştırılan hizmetler için kullanıcı ücretlerini değiştirme hakkına sahip olacaktır: Kullanıcı sabit süreli sözleşmelerde fiyat değişiklikleri hakkında bunlar yürürlüğe girmeden en az dört hafta önce yazılı beyan veya eposta ile bilgilendirilecektir. Kullanıcının yazılı beyan tarihinden itibaren fiyat değişikliği anında sözleşmeyi feshetmek için dört haftalık olağanüstü bir hakkı vardır. Sağlayıcı yazılı beyanda bu haktan bahsedecektir. Kullanıcı bu haktan faydalanmazsa fiyattaki değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Fiyat indirimleri ilan edilen tarihten itibaren bir sonraki hesap dönemi için geçerli olacaktır.

10 Kullanıcının yükümlülükleri ve sorumlulukları

10.1 Kullanıcı oyunlara erişmek için gerekli giriş verilerini (kullanıcı isimleri, şifreler vb.) gizli tutmak ve bunları sağlayıcı hesabın veya oyun kaydının devredilmesini önceden yazılı olarak kabul etmedikçe üçüncü taraflara ifşa etmemekle yükümlüdür.

10.2 Kural olarak sağlayıcı kullanıcılar ile bu kullanım şartlarında veya bir başka sözleşmede aksine herhangi bir şey kararlaştırılmış olmadıkça eposta ile iletişim kuracaktır. Daha sonra kullanıcı sağlayıcıdan gönderilen epostaların kullanıcı tarafından kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte sağlanan eposta adresine erişebilmesini temin etmek zorundadır. Bunu örneğin spam filtresinde gerekli ayarları kontrol ederek ve eposta adresini düzenli bir şekilde kontrol ederek temin edeceklerdir. Ayrıca sağlayıcı bir başka uygun iletişim vasıtası seçme hakkını saklı tutar.

10.3 Oyuncuların karakterleri ("oyun karakterleri") silinemez. Karakterler için kimliğinin veya gerçek adının tahmin edilmesine olanak tanımayan isimler seçmek kullanıcının sorumluluğundadır.

11 Beta testler

11.1 Sağlayıcı kullanıcıya piyasa için hazır olmayan oyunlar, oyun unsurları, hizmetler ve içeriklere test amacıyla katılma veya kullanma şansı teklif edebilir (bu şart ve koşullarda “beta test” olarak geçmektedir). Beta testler sağlayıcının bildiği veya bilmediği -bazen ciddi- programlama hataları içerebilir. Bunlar, örneğin oyunun veya kullanıcının son cihazının çökmesine yol açabilir. Sağlayıcı diğer şeylerin yanında hataları belirlemek ve oyun deneyimini iyileştirmek amacıyla beta testin bir parçası olarak her zaman içerik kaldırabilir veya ekleyebilir, skorları sıfırlayabilir, yedekleri geri yükleyebilir veya belirli skorlar oluşturabilir. Kullanıcının spesifik bir skorun geri yüklenmesini talep etme hakkı yoktur.

11.2 Sağlayıcı bir beta testi herhangi bir zamanda uzatabilir veya kısaltabilir, kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

12 Sorumluluğun sınırı

12.1 Sağlayıcının hizmetler için ödeme talep etmesi halinde sağlayıcının ancak kasıtlı davranış veya ağır ihmal halinde sınırsız tazminat sorumluluğu olacaktır. Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi halinde sağlayıcı hafif kusur halinde de sorumlu olacaktır. İçtihat hukukunda önemli yükümlülükler olarak adlandırılanlar da dahil olmak üzere temel sözleşme yükümlülükleri sözleşmenin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlayan ve kullanıcının yerine getirileceğine güvenebileceği yükümlülükler olarak anlaşılmalıdır.

12.2 Sağlayıcı hizmetleri ücretsiz olarak verirse sağlayıcı yalnız ağır ihmal ve kasıt ile sebep olunan zararlar halinde tazminattan sorumlu olacaktır.

12.3 Tazminat yükümlülüğü ihlal edilen temek sözleşme yükümlülükleri için öngörülebilir zararlar ile sınırlıdır.

12.4 Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırları yaşam kaybı, fiziksel yaralanma ve sağlığa verilen zarar veya sağlayıcı tarafından bir garanti verilmesi halinde ya da Alman Ürün Sorumluluğu Kanununa göre sorumluluk halinde geçerli olmayacaktır. Sağlayıcının § 44a TKG'nin (Telekommunikationsgesetz [Alman Telekomünikasyon Kanunu]) uygulanması kapsamındaki sorumluluğu etkilenmeden devam edecektir.

12.5 Yukarıda bahsedilen sorumluluk istisnaları ve sınırları sağlayıcının çalışanları, işverenleri, iş arkadaşları, temsilcileri ve vekil iş görenlerinin sorumluluğu açısından, özellikle pay sahiplerinin, iş arkadaşlarının, temsilcilerin, organların ve üyelerinin kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak, onlar lehine de geçerli geçerli olacaktır.

13 Üçüncü taraf içeriği /sorumluluğu

13.1 Sağlayıcı içerikleri tamlığı, doğruluğu, yasallığı, güncelliği, kalitesi ve belirli bir amaca uygunluğu bakımından gözden geçirmeyi taahhüt etmemektedir. Sağlayıcı yalnızca kullanıcılar tarafından kullanılan içeriklerin yayınlanması için teknik platformu sağlayacaktır. Bu nedenle sağlayıcı üçüncü taraf içeriğinden veya sağlayıcının yalnız erişimine aracılık ettiği içerikten veya sağlayıcının değiştirmeden geçirdiği içerikten sorumlu olmayacaktır. Bu, üçüncü taraf içeriğinin değiştirilmeden ara depolanması için de geçerlidir. Sağlayıcı, kullanıcıya sağlayıcının içeriği ancak sağlayıcı yasa dışılığı kendisine bildirilmiş ise inceleyeceğini açıkça bildirmektedir. Sağlayıcı açıkça tüm kullanıcıları yasa dışı içeriği https://support.gamigo.com/index.php adresindeki müşteri desteğe bildirmeye çağırmaktadır.

13.2 Bu nedenle kullanıcı bu vesile ile sağlayıcıya oyunda kendisi tarafından kullanılan içerik ile ilgili tüm hakların tek sahibi olduğunu veya içeriği oyunda kullanmaya başka türlü yetkili olduğunu (ör. telif hakkı sahibinin geçerli izni ile) beyan ve garanti etmektedir.

14 Ticari mülkiyet hakları ve telif hakları / kullanıcı tarafından oluşturulan içerik

14.1 Sağlayıcı oyunların kullanılmasının bir parçası olarak kullanıcıya yazılımı kısmen sağlayacaktır (ör. müşteri). Bu bağlamda, sağlayıcı kullanıcıya yazılımı kendi son cihazında ticari olmayan uygulamanın bir parçası olarak kullanmak üzere oyunları kullanma süresi ile sınırlı, münhasır olmayan bir hak vermektedir. Kullanıcı yazılımın kopyalarını sağlayıcı açıkça kullanıcının yazılımı yaymasına izin vermedikçe yalnız kişisel yedekleme ve arşivleme amacıyla oluşturabilir. Kullanıcı yazılımın kopyalarında bulunan fikri mülkiyete referansları muhafaza etmek ve yazılımın kullanılması ile ilgili yürürlükteki tüm kanunlara uymakla yükümlüdür.

14.2 Kullanıcının oyunu veya yazılımı kısmen veya tamamen kopyalamasına (gerekli yedek kopyaların yapılması istisnası ile), dağıtmasına, satmasına, açık arttırmaya çıkarmasına, kiraya vermesine, ödünç vermesine, kiralamasına veya değiştirmesine ya da türev eserler oluşturmasına, işlemesine, tercüme etmesine, göstermesine, teşhir etmesine, alt lisans vermesine veya tamamen devretmesine izin verilmez. Kullanıcının ödeme karşılığı oyunu veya yazılımı çoğaltmasına veya ödeme karşılığı üçüncü taraflara kullandırmasına veya oyun, yazılım veya bunlarla ilgili hakları ödeme karşılığında vermesine veya kiraya vermesine ya a herhangi bir şekilde ödeme karşılığında üçüncü taraflara devretmesine veya değiştirme, tercüme etme, tersine mühendislik uygulama, kaynak koduna dönüştürme veya parçalarına ayırmasına ya da oyun veya yazılıma dayanan diğer türev eserler oluşturmasına izin verilmez. § 69e UrhG (Urheberrechtsgesetz [Alman Telif Hakkı Kanunu]) etkilenmeden kalacaktır.

14.3 Oyunların içeriklerinin tamamının fikri mülkiyet hakları - kullanıcı tarafından kullanılan içerikler hariç - ile oyundaki veya yazılımdaki diğer mülkiyet hakları sağlayıcının ve/veya tedarikçilerinin ve lisans verenlerinin malı olmaya devam edecektir.

14.4 Kullanıcının oyunu kullanmadan önce kabul edebileceği oyun veya yazılım için ilave lisanslama hükümleri hakkında sözleşmeler yukarıda bahsedilen düzenlemelerden etkilenmeden kalacaktır.

14.5 Sağlayıcı kullanıcının oyunların içeriklerinden kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriğin ana kopyalarını oluşturmasına ve bunları herhangi bir kısıtlama olmadan dağıtmasına geri alınabilir bir şekilde izin verecektir. Bu, oyun ve sağlayıcının itibarı zedelenmediği sürece geçerlidir. Bu izin açıkça oyunun kaynak kodu veya özellikle programlama mantığı olmak üzere halka açık olmayan diğer herhangi bir kısmı ile ilgili değildir. Ana kopyalar oyun içeriği, oyun sahneleri, karakterler, metin, lokasyonlar, haritalar, grafikler, animasyon, sesler, sinamatografi, müzikal sözcükler, görüntüler ve fotoğrafları içerir. Herhangi bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş bu nitelikteki içerik örneğin oynarken oluşturulan kullanıcının yorum yaptığı videolar ("Let's-Play Videoları") veya oyun içinden görüntülerin sosyal ağlarda paylaşılması veya bunların hayran sitelerinde veya hayran forumlarında yayınlanması olabilir. Sağlayıcı ana kopyaların ticari amaçlarla değil yalnız kişisel kullanımına izin vermektedir. Bu izin devredilemez. Bu durumda kullanıcıdan bağımsız bir platformun operatörünün reklamının yapılması örneğin video portallarında reklam, kullanıcının bunun üzerinde etkisi yoksa ticari kullanım sayılmaz. Bu izin sağlayıcı tarafından her zaman serbestçe geri alınabilir. Devam eden ticari herhangi bir kullanım ancak sağlayıcının önceden yazılı onayı ile mümkündür. Lütfen bu bağlamda PR@gamigo.com ile iletişime geçin.

14.6 Kullanıcı sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesi için gerekli ise oyunlar bağlamında ve kullanıcının son cihazlarında kullanmak için yüklediği veya yapılandırdığı içeriği bunu dağıtmak için uygun bir formata dönüştürülmesi için gerekliyse çoğaltma ve işleme ve halka sağlamak, göndermek veya herhangi bir şekilde alenen çoğaltma, özellikle içeriği internet üzerinden herhangi bir üçüncü tarafça erişilebilir şekilde sunma hakkını vermektedir. Ayrıca, kullanıcı sağlayıcıya üçüncü tarafların içeriği kendi son cihazlarına indirmesine ve orada sözleşmenin şartlarına göre kullanmalarına olanak sağlama hakkını ve üçüncü taraflara bu amaç için gerekli kullanma haklarını, oyunları tanıtmak için, ön görsterimler için olması dahil münferit içerikleri veya özetleri, ve bu bağlamda ilgili içeriği çoğaltma, dağıtma ve halka tanıtma veya başka herhangi bir şekilde alenen çoğaltma ve üçüncü taraflara bu bağlamda gerekli kullanım haklarını verme hakkını vermektedir.

14.7 14.6. bölüme göre yukarıda bahsedilen haklar söz konusu oyunlara içeriğin yapılandırılması veya yüklenmesi yoluyla verilir. Kullanıcı burada sağlayıcıya hakkının olduğunu ve yukarıda belirtildiği şekilde kullanım haklarını vermeye yetkili olduğunu taahhüt etmektedir. Sağlayıcı kullanıcıdan gerekli kullanım haklarına sahip olduğuna dair delil talep etmeye yetkilidir.

15 Sözleşmenin süresi, fesih

15.1 Hesap kullanımı ve Free-2-Play oyunları hakkında sözleşmeler kullanıcı tarafından ilgili hesabı silerek veya ilgili oyun kaydını silerek her zaman feshedilebilir.

15.2 Ücretli oyunlar hakkındaki sözleşmeler süre ve fesih için aksine herhangi bir hüküm olmadıkça (ör. abonelik için) her iki tarafça yedi mesai günlük fesih süresine uyularak iptal edilebilir.

15.3 Abonelik sözleşmeleri kullanıcı süre bitimden sonra en geç beş mesai günü içinde abonelikleri feshetmedikçe asıl süre kadar kendiliğinden uzatılır. Abonelik söz konusu oyunun web sayfasındaki Hesap Yönetim Aracı ile (https://support.gamigo.com/index.php) feshedilebilir.

15.4 Kullanıcı sağlayıcıdan hesabını silmesini her zaman isteyebilir. Bu gerçekleşirse sağlayıcı kullanıcın kişisel verilerini silmeden önce sekiz hata süreliğine bloke edecektir. Kullanıcı sağlayıcıdan hesabını silmesini isterse kullanım sözleşmesini de bildirimsiz eş zamanlı olarak fesheder. Bu zamana kadar satın alınan sanal para böyle bir fesihte, kullanıcının tazminat hakkı olmadan kaybedilir.

15.5 Kullanıcı aboneliği feshederse sağlayıcı zaten ödenmiş olan ücretleri iade etmeyecek ve kullanıcının hesabına bu kullanım sözleşmesinin hükümlerine göre kaydedilen sanal krediyi gerçek para olarak ödemeyecektir.

15.6 Her iki tarafın haklı sebeple olağanüstü fesih hakkı yukarıdaki düzenlemelerden etkilenmeden devam edecektir. Özellikle sağlayıcı

 a. kullanıcı kanunları, bu kullanım şartlarını, oyun kurallarını ve/veya sanal paralar veya premium özelliklerin kurallarını kusurlu bir şekilde ihlal ederse ve uyarıya rağmen aynı veya benzer şekilde davranmaya düzenli şekilde devam ederse;

 b. kullanıcı en az 10,00 EUR tutarında ödemede gecikirse ve iki uyarıya rağmen ödemezse;

 c. kullanıcı diğer hesaplarından herhangi birisini kullanırken a., b. veya c. no'lu fesih koşullarını sağlıyorsa;

 d. kullanıcının kayıt işlevi aracılığıyla sağlayıcıdaki hesabına erişim elde ettiği üçüncü taraflar (ör. sosyal ağ operatörleri) sağlayıcıdan kullanıcı verilerini silmesini ve/veya benzer tedbirler almasını istediğinde; alternatif erişim sağlamak sağlayıcı için makul olmayacaksa;

 e. kullanıcının kayıt işlevi aracılığıyla sağlayıcıdaki hesabına erişim elde ettiği üçüncü taraflar (ör. sosyal ağ operatörleri) sağlayıcının verilere erişimini kısıtlarsa; alternatif erişim sağlamak sağlayıcı için makul olmayacaksa;

15.7 Ciddi ihlallerde önceden uyarıya ihtiyaç olmadan derhal feshe izin verilmektedir. Ciddi ihlal sağlayıcının sözleşmeye bağlı kalmasının beklenemeyeceği bir ihlaldir. Kural olarak, bu

 a. kullanıcı ceza kanunlarını ihlal ederse;

 b. kullanıcı hesabı veya bir oyunu izin verilmeyen şekilde kullanırsa;

 c. kullanıcı kayıt yaptırırken veya ücretli hizmetler için ödeme yaparken yanlış bilgi verirse;

 d. kullanıcı diğer hesaplarından herhangi birisini kullanırken a., b. veya c. no'lu fesih koşullarını sağlıyorsa;

15.8 Sağlayıcının haklı sebeple gerekçeli fesih beyanı ile feshetmesi halinde sağlayıcı sözleşmeyi kullanıcı bir bildirim süresine bağlı feshetmiş olsaydı ödeyeceği ödemelerin tümümün toplamının %75'ine eşit bir meblağı talep etme hakkına sahip olacaktır (sağlayıcı tarafından henüz verilmemiş hizmetler için, özellikle sipariş edilmiş olan sanal paralar veya premium özellikler için). Kullanıcının hiçbir zararın olmadığı veya hatırı sayılır şekilde küçük zararın olduğunu gösterme hakkı etkilenmeden devam edecektir. Kullanıcı sağlayıcı tarafından verilecek hizmetleri zaten almışsa kullanıcının para iadesine hakkı olmayacaktır. Kullanıcının sipariş ettiği ve sağlayıcıdan aldığı sanal paralar veya premium özellikler için para iadesi olmayacaktır.

15.9 Olağanüstü fesihten sağlayıcı sorumlu ise ve kullanıcının hesabında oynanacak sanal parası hala varsa sağlayıcı sanal parayı sağlayıcının teklif ettiği ve kullanıcının seçtiği herhangi bir oyuna alacak olarak kaydeder. Her durum için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere tarafların karşılıklı çıkarları gözetilerek, ör. eşdeğer veya benzer bir oyunun teklif edilmemesi gibi kullanıcı için sağlayıcının diğer oyunlarına kredi sağlanmasının makul değilse Bu durumda sağlayıcı kullanıcıya hesabında hala bununan sanal paranın değerini kullanıcı tarafından ödenen bakiyenin kalan değeri kadar para iadesi yapacaktır. Bu kullanım şartları aksine herhangi bir şey öngörmedikçe kullanıcı açısından başkaca talepler yapılması mümkün değildir.

15.10 Sağlayıcı kullanıcının münferit oyunlar için oyun kaydı bakımından sağlayıcının söz konusu oyunu oynatma hakkını kaybetmesi halinde istisnai bir fesih hakkı olacaktır, ör. sağlayıcı ve lisans veren arasındaki ilgili lisans sözleşmesinin sona ermesi gibi. Bu durumda sağlayıcı oyunların kullanılması ile ilgili tüm sözleşmeleri (ör. kullanım sözleşmesi, sanal para ve premium özellikler için müsaitlik ve kullanım sözleşmeleri) oyun operasyonlarının sona erdiği tarih itibariyle olağanüstü olarak feshedebilir. Bunun ardından 15.9. bölümdeki düzenleme geçerli olur. Diğer fesih hakları etkilenmeden devam eder.

15.11 Fesihler yazılı olarak yapılmalıdır (ör. posta ile, eposta ile veya iletişim formu ile)

15.12 Ücretsiz olarak verilen sanal paralar veya premium özellikler elbette para iadesi kapsamında değildir.

16 Veri koruma

Sağlayıcı sözleşmenin akdedildiği anda ve sözleşmenin yürürlükteki veri koruma hükümlerine göre doğru bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli ise teklifi kullanmanın bir parçası olarak kullanıcılardan toplanan verileri işler ve kullanır. Söz konusu sağlayıcının veri koruma hükümleri geçerlidir.

17 Kullanım şartlarında değişiklikler

17.1 Sağlayıcı gerekli görülüyorsa ve kullanıcıyı kötü niyetle bir dezavantaja maruz bırakmıyorsa bu kullanım şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme veya ekleme yapma hakkını saklı tutar. Özellikle yasal durumdaki bir değişikliğe göre düzenlemeler yapmak için değişiklik gerekebilir. Yeni verilen mahkeme kararları yasal durumda değişiklik sayılacaktır. Oyunlarda değişiklikler ve gelişmeler de kullanım şartlarında değişiklik veya genişletmeyi gerekli hale getirebilir.

17.2 Herhangi bir değişiklik veya ekleme yürürlüğe girmeden önce yazılı olarak uygun bir şekilde en az altı hafta önce ilan edilecektir. Kural olarak kullanım şartlarında değişikliğe dair bildirim eposta ile veya oyunların web sitelerinde ya da kullanıcının hesabına bir dahaki girişinde oyunların kendi içlerinde yapılır.

17.3 Kullanıcı değişiklik veya eklemeye karşı sağlayıcıya ilandan sonra altı hafta içinde itiraz etme veya bilgilendirilme seçeneğine itiraz etme hakkı vardır. Zamanında itiraz bakımından her iki taraf da sözleşmeyi bu sözleşmenin fesih hükümlerine göre olağanüstü olarak feshetme hakkına sahiptir. Diğer fesih hakları etkilenmeden devam eder. Kullanıcı itiraz süresinde itiraz etmez veya hizmeti kullanmaya devam ederse değişiklik veya eklemenin kabul edildiği varsayılır ve sözleşmenin bir parçası haline gelir

17.4 Sağlayıcı feshe itiraz etme seçeneğine dair bildirimde kullanım şartlarındaki değişiklikleri, özellikle yapılmamış itirazlar bakımından son süreyi ve yasal sonuçları açıkça kullanıcıya bildirecektir.

18 Son Maddeler

18.1 Kullanıcılar bu sözleşme ilişkisinden doğan haklarını üçüncü taraflara devretme yetkisine sahip değillerdir. Ancak sağlayıcı önceden yazılı olarak açıkça kabul etmişse tersine hükümler geçerli olacaktır. Sağlayıcı bu sözleşme ilişkisinden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa devretmeye yetkili olacaktır. Bu nitelikteki bir devir bakımından kullanıcının bildirim sürelerine bağlı kalmadan oyunları kullanmayı durdurma seçeneği olacaktır. O tarihte hesapta bulunan sanal paralar için kullanıcıya para iadesi yapılacaktır.

18.2 Bu kullanım şartlarına göre akdedilen sözleşmelere ve bunun ile ilgili taleplere BM Satış Konvansiyonu hariç Almanya Federal Cumhuriyeti kanunları münhasıran uygulanacaktır. Kullanıcı sözleşmeyi bir tüketici olarak akdetmişse zorunlu tüketici koruma düzenlemeleri de kullanıcının normal olarak ikamet ettiği eyalet için eğer bunlar kullanıcıya daha fazla koruma sağlıyorsa geçerli olacaktır.

18.3 Bu kullanım şartlarının münferit hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda bunların kalan hükümlerin geçerliliği üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.

18.4 Sağlayıcı ile akdedilen kullanım şartları bağlamında yapılan her türlü beyan yazılı olarak yapılmalıdır.

 

Hamburg, 20.04.2018